Cara Membaca EKG (Elektrokardiograf)

EKG atau elektrokardiograf diciptakan oleh seorang berkebangsaan Belanda bernama Dr Willhelm Einthoven pada tahun 1903, sehingga ia dianugerahi dengan Hadiah Nobel pada tahun 1924. EKG…