Huruf Braille

Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tuna netra. Sistem ini diciptakan oleh seorang berkebangsaan Perancis yang bernama Louis Braille yang tuna netra…