Abai: Aspek epistemologis

Abai merupakan gejala multidimensional. Untuk memudahkan pemahaman, abai bolehlah dimasukkan ke dalam domain psikologi. Meskipun sangat boleh pula dia ditengok┬ádengan┬álensa […]